Tjänster

Skaraborgs Fältgeo AB

TJÄNSTER

 

Vi på Skaraborgs fältgeo kan lösa det mesta inom geoteknik såsom grundvattenmätningar, utföra radonmätningar i mark samt

utföra de flesta sonderingsmetoder i allt från lera till berg.

Vi jobbar med borrningar inom geoteknik, miljöteknik kärnborrning samt statisk plattbelastning .

 Geoteknik


"Geoteknik är läran om jords och bergs tekniska egenskaper samt hur man använder den kunskapen vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder." -Swedgeo.se 

Miljöteknik

 

"Miljöteknik är ett sammanfattade begrepp för tekniska lösningar som syftar till att vara miljövänliga. "

-Wikipedia.se

 

 


Kärnborrning


"Kärnborrning är en metod som används när en kärna av jord eller berg måste tas ut för att undersökas. Kärnorna undersöks för att se stabiliteten i marken, eller för att hitta intressanta mineral." -sgu.se